Betingelser

Samlind.dk fungerer som en indsamlingsplatform, hvor man kan oprette en indsamling til et privat velgørende formål eller til en forening/sportsklub. En privat indsamling fra en privat person som starter denne indsamling på samlind.dk accepterer nedenstående donationsbetingelser og alm. betingelser lavet af Samlind ApS. Vi anbefaler alle, der benytter sig af hjemmesiden samlind.dk, at læse nedenstående grundigt.

1. Indsamling:

samlind.dk kan man samle ind til et velgørende formål efter eget valg. Det er derfor indsamler selv som bestemmer, hvad indsamlingen, af det valgte, skal kaldes, hvor meget der ønskes samlet ind, samt hvor længe indsamlingen skal vare. Når først indsamlingen er startet kan hverken bruger eller Samlind ApS ændre hvilket formål indsamlingen skal gå til, dog kan Samlind ApS til enhver tid afbryde/annullere indsamlingen, hvis ikke indsamlingen er oprettet i god tro, og går til velgørende formål eller er i strid med indsamlingsloven.

Samlind ApS følger indsamlingsloven, og Indsamlingsnævnets regler, og opfordrer derfor alle der laver en indsamling på samlind.dk til at læse og forstå indsamlingsnævnets rådgivning og regler, samt hvad god indsamlingsskik er. Læs mere her: http://www.indsamlingsnaevnet.dk/da/Lovgivning.aspx – Samlind ApS kan ikke besvare på spørgsmål eller rådgive ang. indsamlingsloven, så vi anbefaler man kontakter indsamlingsnævnet hvad angår spørgsmål eller enhver tvivl ang. indsamlingsregler eller god indsamlingsskik.

VIGTIGT:

Inden enhver indsamling kan begynde at modtage donationer, skal indsamlingen godkendes af indsamlingsnævnet ifølge lovgivningen af de nye regler pr. 01/02/2019 – som lyder at enhver indsamling skal anmeldes og godkendes inden indsamlingen kan startes på en indsamlingsplatform – som i dette tilfælde er samlind.dk. Samlind ApS hjælper med link til oprettelse af ansøgningen omkring en nystartet indsamling, via mail ved oprettelse, men også efter oprettelsen. Man kan godt starte indsamlingen på samlind.dk – men donations muligheden bliver først åbnet op, når Samlind ApS har modtaget svar på om indsamlingen er godkendt af indsamlingsnævnet.

Ansøgningen vil blive godkendt/modtage svar inden 48 timer efter indsendelse. Indsendelsen kan ske elektronisk.

Link til ansøgning om godkendt indsamling:  http://www.indsamlingsnaevnet.dk/~/media/_raw_indsam/Blanketter/Ansoegningsblanket_17012019ashx.ashx

Link til nye regler pr. 01/02/2019: http://www.indsamlingsnaevnet.dk/da/GlobalMenu/Nyheder/Nyhedsarkiv/2019/30_01_2019.aspx

Vejledning ang., ansøgning og indsendelse af indsamlingsnævnets blanketter:  http://www.indsamlingsnaevnet.dk/da/Blanketter_og_gebyrer/Oversigt_over_blanketter.aspx

2. Donation:

Som donor, til en indsamling via samlind.dk, kan man vælge at vise sin identitet, eller donere anonymt. Man bestemmer selv hvor mange indsamlinger man donerer til, og hvilke beløb man donerer til den valgte indsamling. Det er muligt at fortryde sin donation, kontakt her Samlind ApS kundeservice på chat eller info@samlind.dk, dog skal fortrydelsen ske senest 14 dage efter indbetalingen. Sker det efter 14 dage, kontakt Samlind ApS kundeservice.

3. Betaling/kortgebyr samt sikkerhed vedr. donation:

Det er muligt at betale med alle betalingskort på samlind.dk – Visa, Mastercard, Mobilpay. – Hvis dit kort ikke accepteres, kontakt venligst kundeservice via chat eller info@samlind.dk. Samlind ApS benytter Stripe som betalingsservice, som er en af de hurtigstvoksende online betalingsmuligheder, og når betalingen er overført via samlind.dk er alt persondata, kortdata og kommunikation vedr. betaling og penge krypteret. Vi tager ingen kortgebyr ved betalinger. Udbetalling til bankkonto forventes inden for 48 timer.

4. Ansvar:

Samlind ApS fralægger sig alt ansvar hvad angår betalinger foretaget af doner. Der bliver overvåget hver eneste indsamling i henhold til hvidvaskningsloven, samt screenet betalinger, så pengene ikke ender i hænder som ikke er godkendt af Samlind ApS.

Samlind.dk har ikke mulighed for at bekræfte eller afkræfte anvendelsen af det donerede beløb, eller hvad det donerede beløb går til, dog skal oplysningerne indtastes til indsamlingsnævnet efter endt indsamling. En privat donor bør derfor kun støtte en indsamling som doner har kendskab og/eller har tillid til. Samlind er ikke ansvarlig for tab eller uenigheder der har måtte opstå mellem donorer og indsamler, og står derfor ikke til ansvar for, hvad det indsamlede beløb bruges til.

Samlind.dk fungerer som en serviceydelse, hvoraf Samlind ApS ikke kan stilles til ansvar for nogen oplysninger, udtalelser, sprogbrug eller falske oplysninger lavet, skrevet eller oprettet af indsamler eller donor.

5. Servicegebyr:

Samlind ApS tager et servicegebyr af det færdigtindsamlede beløb efter hver endt indsamling, som ligger på 6,75%. Servicegebyret vil blive brugt til betaling af hjemmeside, opdatering af hjemmeside, markedsføring, betalingsgebyr, bidrag til nonprofitorganisationer, kundeservice samt vedligeholdelse af hjemmesiden.

En udbetaling til enhver bankkonto trækker Samlind ApS 75 kr. fra det indsamlede beløb, til revisor samt screeningsarbejde af hver indsamling i henhold til hvidvaskningsloven.

6. Tilbagebetalingspolitik:

Alle donationer fortaget via samlind.dk er endelige, med mindre donationen er fortaget uden samtykke af ejer af betalingsmetoden, f.eks. falsk brug af betalingskort samt misbrug af enhver overførsel. Kontakt herom info@samlind.dk.

7. Lovgivning:

Ved brug af samlind.dk accepterer alle brugere lovgivning for indsamling oprettet af Indsamlingsnævnet. Enhver tvivl omkring lovgivning skal rettes til Indsamlingsnævnet, og som bruger af samlind.dk, accepterer man samtidig at enhver sletning af indsamlingen kan fortages, hvis samlind.dk vurderer at der er oprettet en indsamling til ulovlige formål, lovovertrædelser samt forbrydelser heraf. Samtidig SKAL alle indsamlinger modtaget af indsamler meldes til Indsamlingsnævnet via Indsamlingsnævnets hjemmeside både før og efter endt indsamling.

8. Copyright og varemærke:

Alt tekst, billeder, logo samt domæne samlind.dk er ejet og skrevet af Samlind ApS og må ikke kopieres, benyttes eller bruges af andre uden skriftligt samtykke fra Samlind ApS.

9. Ændring af vilkår og betingelser:

Samlind ApS forbeholder sig ret til enhver tid at ændre betingelser eller vilkår, og disse ændringer vil træde i kræft med øjeblikkelig virkning. Som bruger af samlind.dk er det eget ansvar at bekendtgøre sig med rettelser eller nye bestemmelser ved brug af samlind.dk. Datoen for rettelser vil altid være noteret øverst på denne side så brugeren kan følge med i, hvornår sidst nye rettelser har fundet sted.

Private indsamlingsbetingelser ender her.

Version: 11-02-2019

HJÆLP ANDRE I DAG

Det spiller ingen rolle hvor stort et beløb du kan hjælpe med, alle beløb er et skridt i den rigtige retning og du hjælper andre mennesker

OPRET INDSAMLING
AKTIVE INDSAMLINGER