God indsamlingsskik

Hjem » God indsamlingsskik

Indsamlingsportalen Samlind.dk lukkes og slukkes 31.12.2022 og alle indsamlinger vil automatisk blive afsluttet 31.12.2022. 

God indsamlingsskik

Hjem » God indsamlingsskik

Indsamlingsportalen Samlind.dk lukkes og slukkes 31.12.2022 og alle indsamlinger vil automatisk blive afsluttet 31.12.2022. 

God indsamlingsskik2020-11-27T06:58:18+01:00

God indsamlingsskik

Hos Samlind går vi meget op i god indsamlingsskik. God indsamlingsskik forgår ved at den indsamler som laver indsamlingen, følger de regler der fører med god indsamlingsskik. Man opretter kun en indsamling fordi man er seriøst omkring projektet ved at indsamlingen skal nå det ønskede mål, og man overholder de ting man skriver man ønsker det samlede beløb skal gå til.

Som bidrager, skal man følge den gode indsamlingsskik ved selvfølgelig selv 100% at være herre over hvad man ønsker at bidrage til. Man skal aldrig nogensinde føle sig tvunget til at bidrage til en indsamling hvis man ikke ønsker det. Sker det, bedes man kontakte Samlind med det samme. Når man giver et bidrag til en indsamling er det vigtig man sætter sig ind i hvad man bidrager til, og ikke bidrager fordi andre mener det ville være en god ide hvis du bidrog til indsamlingen. Det er altid frivilligt hvad og hvis man vil bidrage til en indsamling via samlind.dk.

Indsamlingsnævnet har lavet en liste omkring nogle retningslinjer hvad angår god indsamlingsskik. Vi følger 100% indsamlingsnævnetet hvad angår god indsamlingsskik, men alle tvivl spørgsmål til indsamlinger over vores indsamlingsplatform, henvises til vores mail info@samlind.dk.

En indsamling fortaget over vores side skal behandles med respekt, troværdighed og samarbejdsvilje.

Ofte stillede spørgsmål

Kan man klage over dårlig indsamlingsskik?2019-12-25T23:13:37+01:00

Indsamlingsnævnet har kompetence til at behandle klager over overtrædelse af god indsamlingsskik. For yderligere information om hvordan man klager, klik her. Indsamlingsnævnet kan derudover optage en sag til behandling af egen drift, hvis sagen er af væsentlig eller principiel betydning. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor der i pressen redegøres for relevante sager, men hvor der ikke er indgivet en formel klage til Indsamlingsnævnet.

Hvad er god indsamlingsskik?2019-12-25T23:12:48+01:00

God indsamlingsskik er indsamlingsetiske regler, der skal være med til at give bidragsydere og de personer, som ikke ønsker at yde bidrag, en form for sikkerhed for, at indsamlinger forløber på en ordentlig måde, herunder at personer ikke bliver presset eller krænket, men frivilligt yder bidrag, således at bidragsyderne ikke efterfølgende får grund til at fortryde det. God indsamlingsskik er udtryk for, hvad der bør være sædvanlig handlemåde på området og skal være retningsgivende for den fremgangsmåde og adfærd, som almindeligvis bør følges, så som respekten for bidragsyderens integritet og handlefrihed, offentlighed og åbenhed om formål, organisationens ledelse og økonomi, m.v. Derudover er et ”sundt” og etisk velfungerende indsamlingsmarked befordrende for indsamlingsorganisationernes muligheder og vilkår for at samle ind, ligesom tilliden til organisationerne herved øges. De samme synspunkter gør sig gældende for hjælpeorganisationers hvervning af medlemmer. Indsamlingsnævnets praksis vil med tiden være med til at udbygge og konkretisere indholdet af de generelle principper om god indsamlingsskik.

Overtrædelse af god indsamlingsskik

Indsamlingsnævnet har fastsat retningslinjer for god indsamlingsskik, som skal overholdes af alle, der indsamler. Reglerne finder i et vist omfang også anvendelse for hjælpeorganisationers hvervning af medlemmer ved personlig eller telefonisk henvendelse. Retningslinjerne blev udformet med henblik på at sikre, at indsamlinger forløber på en ordentlig måde, herunder at ingen bliver presset eller krænket, men frivilligt yder bidrag. Et ”sundt” og etisk velfungerende indsamlingsmarked fremmer indsamlingsorganisationernes muligheder for at samle ind og øger tilliden til organisationerne. Indsamlingsnævnet har kompetence til at behandle klager over overtrædelse af god indsamlingsskik.

Go to Top