COMMUNITY HOUSE

 kr. 
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 100 kr. 

0 kr.  of 6 million kr.  raised

Vedr. lokale køb til foreningen.

Den somaliske familieforening(SFF) er organisation der har eksisteret siden slutningen 1993 og har boet ved Eckersbergsgade 27, Aarhus c. i perioden december 1993- april 2016.

Foreningspirmære arbejde er at varetage medlemmernes behov og interesser og tilbyder forskellige integrationsfremmende aktiviteter med henblik på, at bevæge sig passive skeptiske borger til positiv energisk medborger, hvor foreningen giver råd og vejledning til unge samt forældre, lektiecafeer til både folkeskole elever og gymnasiale plus diverse idrætaktiviteter.

Vi opfatter en nødvendighed at være synlig og være aktive i sit lokalområde herunder socio-kulturelle aktiviteter i forhold til de unge generationer ligesom vi mener at det er vigtigt at styrke børn og unges fritid og faglighed skolegang som forældre, positiv fritidsliv som unge dette kræver ekstrahjælpe der understøtte det almindeligt klasseundervisning.

Mange flere unge, herunder med anden etnisk baggrund end dansk, sakke bagud med hensyn til uddannelse. Derfor bør vi sikre, at kommende generationer får den bedst mulige uddannelse, så de bliver rustet til et liv i en global verden.

Sff beskæftiger sig med blandt andet følgende indsatsområder.

  • Integration
  • Råd og vejledning
  • Lektiehjælp til børn og unge
  • debat og foredrag
  • Sociokulturel aktivitet
  • Sport til børn og unge
  • Sprogformidling til de ældre og de nye ankomne borger.
  • Besøges venner til de ældre og ensomme

SFF har været en godkendt forening framyndigheden siden stiften og har tæt samarbejde med andre foreninger og lokalmyndigheder.

Efter opsigelse i Eckersbergsgade fik SFF i midlertidig lejemål ved Katrinebjergvej 111N, 8200 Aarhus N. lejemålet ophører december 2022 derfor er vi nødt, at arbejde hårdt til nye lokale. pga. højhusleje som vi betalt i så mange år er Vores hovedformål til køb af community-hus med mindre vi blev tvunget til leje igen.

Økonomi/finansiering af foreningen: Foreningen financierers gennem medlemskontingenter, gaver, offentligt tilskud, privat donation.  

Vi håber dette kortskrivelse giver indblik om foreningen.