Hjælp mig med at være Aktiv mod kræft

Mange tak, vi har nået målet for indsamlingen!
3.800 Kr.- indsamlet af 3.000 kr.

100% funded

For english see below

#teamZalaris udvælger hvert år fire atleter til at repræsentere dem, ved den ekstreme triatlon Norseman. Jeg har været så heldig at blive en af de udvalgte til årets team. På min vej til Norseman 2022 håber jeg derfor at kunne øge bevidstheden om fysisk aktivitet som en vigtig del af kræftbehandlingen, og samtidig indsamle støtte til det videre arbejde.

Hvorfor samler jeg ind

Forskning viser os, at fysisk aktivitet kan øge behandlingseffekten, reducere bivirkninger, samt have en positiv indvirkning på livskvaliteten hos kræftpatienter både under og efter behandling. Jeg ser det derfor som en vigtig opgave, at vi forsøger at støtte dem der arbejder på at fremme viden og værktøjer til at styrke denne udvikling.

Min mor er min support

For alle der har oplevet at have kræft tæt inde på livet, enten på egen krop eller i den nære familie, så ved I hvor hård en kamp det er på både det fysiske og psykiske plan. At se vores kære miste så meget af deres livskræft, og hver dag kæmpe en brav kamp for at klare selv de mindste ting. Det virker på ingen måde fair.

Som deltager i Norseman er jeg fuldstændig afhængig af mit supportteam undervejs i løbet. Som min ene supporter har jeg valgt min mor, der er tidligere brystkræft patient, og har levet i mange år med gener efter langvarig medicinbehandling. Vi vil på vejen til Norseman sammen udfordre vores grænser, både fysisk og mentalt. Hvis min mor havde haft muligheden for at deltage i fysisk aktivitet som en del af hendes kræftbehandling, havde hun måske haft færre gener efterfølgende.

Hvad går dit bidrag til

Alle indsamlede bidrag går ubeskåret til arbejdet med at få fysisk aktivitet implementeret som en del af kræftbehandlingen. Det gøres bl.a. ved at støtte international forskning på området, at uddanne AKTIVinstruktører, samt at udvikle og etablere specielle træningsrum til kræftramte på flere sygehuse. Organisationen arbejder også internationalt indenfor flere områder. (Se mere på: https://aktivmotkreft.no/)

Støt arbejdet med at forbedre livsglæde og livskvalitet hos kræftpatienter.

Af hjertet tak for jeres bidrag og interesse.

 

//Simone Kragh Jacobsen

 

Følg min rejse til Norseman 2022

Følg mig på Facebook og Instagram, hvor I vil kunne følge mine udfordringer på rejsen til Norseman.

Instagram: https://www.instagram.com/simone.k.jacobsen/

Facebook: https://www.facebook.com/simone.jacobsen.56

 

English:

#teamZalaris picks out four athletes each year to represent them at the extreme triathlon Norseman. I have been so lucky to have been one of the chosen for this year’s team. On my way to Norseman 2022 I hope to increase awareness about physical activity as an essential part of cancer treatment. And simultaneously raising money for the continuing work.

Why do I fundraise

Research shows us that physical activity can increase the treatment effect, reduce side effects, and have a positive influence on the quality of life for cancer patients, both during and after treatment. I therefore see it as an important task, to support those who seek to promote knowledge and tools to strengthen this development.

My mother as my support

For everyone who has experienced cancer close to life, either on their own body or close to family. Then you know how tough a fight it is, on both the physical and mental levels of life. To see how much our loved ones struggles every day to manage even small things in life. It doesn’t seem fair.

As a contenter in Norseman I am completely dependent on my support team who follows me the whole way. As one of my supporters, I have chosen my mother who is former breast cancer patient and has lived with annoying effects from long-term medicine treatment. We will together challenge our boundaries, both physical and mentally. If my mother had the opportunity to participate in physical activity as part of her cancer treatment, maybe she would have had less side effects afterwards.

What do you contribute to

All contributions go directly to the work of getting physical activity implemented as a part of cancer treatment. This is done by supporting international research on the subject, educating AKTIV instructors, as well as developing and establishing special training facilities for cancer patients in several hospitals. The organization also works international in several areas. (See more at https://aktivmotkreft.no/)

Support the work of improving joy and quality of life for cancer patients

With all my heart – thank you for your contribution and interest in the case.

//Simone Kragh Jacobsen

Follow my journey to Norseman 2022

Follow me on Facebook and Instagram, where you can follow my challenges on my journey to Norseman.

 

Instagram: https://www.instagram.com/simone.k.jacobsen/

Facebook: https://www.facebook.com/simone.jacobsen.56