Indsamling til Elias’ fremtid med hjælp fra Lars Thieleman

Mange tak, vi har nået målet for indsamlingen!
400 Kr.- indsamlet af 399 kr.

100% funded

Vores historie

Elias har lige fra start gået på en normal kommunal skole og har altid været i stor trivsel. Mere socialt end fagligt. Altid været vellidt og fungeret godt med de andre børn.

 

I 2. Klasse mærker vi virkelig, at Elias er udfordret fagligt. Han bliver derfor testet på forskellige måder hos PPR, får tjekket øre og øjne og får lavet en IQ test. Den viser han ligger langt under gennemsnittet og vi får af vide, at han har indlæringsvanskeligheder. Kort tid efter, får vi tilbudt plads på Udeskolen i horslunde, her på Lolland. Det tager vi imod, da det er et forholdsvis nyt tilbud, hvor eleverne lærer igennem leg ogog naturen og alt dette, er præcis hvad der passer til Elias.

 

Elias starter derude og det går godt de første par uger. Han trives, gør en indsats og får hurtigt nye venner. Desværre er specialområdet et ødelagt område og skolen har med forskellige børn at gøre, med forskellige diagnoser. Nogle er meget voldelige. Både verbalt og fysisk og dette går ud over Elias. Han bliver overfaldet flere gange og vi går til gentagende måder, jeg til ledelsen, men intet sker. Der er ikke personale nok til at støtte de her børn som de i virkeligheden skal og Elias’ trivsel daler. Der sker ikke mere og alle de her ting står på, men jeg som mor, vil ikke stå og vente på, at et ødelagt system MÅSKE gør nogle tiltag, så jeg tager Elias ud af skolen og hjemmeunderviser ham. Jeg vil gøre alt hvad der skal gøres for at hjælpe min dreng.

Han får ro på og er hjemme i trygge rammer. Vi hjemmeskoler et par måneder og Eliss rykker sig markant. Vi får styr på det helt grundlæggende og han begynder at kunne læse, stille og roligt.

Efter et par måneder, daler motivationen hos Elias, og han savner sine venner og de sociale tiltag jeg havde gjort, dækkede ikke hans behov. Han er et stort ude menneske og der er fart over feltet. Nogle ting jeg ikke følte jeg kunne give ham og da han selv begyndte at spørge om han kunne starte i skole igen, imødekom jeg hans behov og undersøgte sammen med hans tidligere leder fra hans tidligere skole, via møde på udeskolen, om de havde gjort nye tiltag på udeskolen siden han gik ud, for visitationen mente stadig, at det bedste tilbud til Elias, stadig var udeskolen. Det forsikrede de os og elias startede igen et par uger efter.

Desværre viste det sig, at ingenting havde ændret sig og med de ar på sjælen fra sidste gang, gik det hurtigt galt igen. Elias begyndte langsomt at lukke helt ned og alt læring gik i stå. En dreng der var ængstelig for at være i skolen og følsesmæssig stresset gjorde, at udeskolen ikke længere vidste hvordan de skulle hjælpe Elias og i samarbejde med mig, bad kommunen om hjælp udefra.

Her holdte vi mødet i sidste uge og kommunen vil hjælpe med bearbejdelse af tidligere episoder igennem lege terspi hos psykolog og sansetest hos ergoterapeut. To gode tiltag, som vi pt afventer.

Men så faldt vi frem til Lars Thielemann.

Så,

Min søn Elias på 10 år, skal starte forløb hos Lars Thieleman , som er neupraktiker og skal hjælpe via et træningsprogram med, at modne hans hjerne og træne hans samsyn, ændre kost m.m. så han kan komme til at lære at læse, skrive og kunne komme fagligt op på niveau, flyttes fra special skolen, tilbage til hans normale skole, med et udgangspunkt der hedder 6 måneder. Dette er et realistisk mål, som er det andre i samme situation, med samme udfordringer, har opnået på samme tid.

 

Forløbet hos Lars koster 20.000 kr og det er ikke penge jeg selv har, som værende enlig mor, men penge som vil hjælpe Elias med en værdig skolegang.

Dette gælder hele Elias’ fremtid og efter personlig snak med Lars ved vi, at han kan hjælpe Elias, så han får den skolegang som alle børn fortjener!

Dette forløb skal startes op hurtigst muligt, så vi efter sommerferien, kan starte på en frisk og Elias kan komme glad tilbage, med en godhævet potion selvtillid og stort gå på mod.

 

Pengene vil gå ind på Elias’ mormor konto, som vil sørge for betalingen til Lars.