Julegave til børnehjem i Peru

 kr. 
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 100 kr. 

0 kr.  of 1.500 kr.  raised

DANSK VERSION:

For 3 år siden reddede jeg og min veninde Alice Vidali 2 små brødre på 6 og 9 år fra at blive brugt som sexlegetøj af sindssyge voksne mennesker. De har lige siden boet på et børnehjem som hedder Nino de Mundos. Børnehjemmet er en NGO som i de 3 år vi har kendt dem, har været ved at gå nedenom og hjem et par gange, da de udelukkende består grundet sponsorater fra privatpersoner. Intet ville være værre, end at dette børnehjem bliver nødt til at lukke. Her bor der ca. 16 drenge som alle er rimelig psykisk skadet. Ender de på gaden igen, er dette ikke godt for nogen som helst.

Jeg besøgte selv børnehjemme sidste år og kanikke sætte ord på hvor dejligtdet var at se vores drenge spise 3 store måltider om dagen, sove en seng, være beskyttet bag mure og ansvarlige voksne. At se voluntører komme og klippe deres hår, give dem keopraktiske behandlinger, lærer dem selvforsvar osv. osv.

Hvis vi skal redde denne verden bliver det ikke med hjælpe fra alle de store organisationer som UNICEF, SOS Børnebyerne, Amnesty, Røde Kors eller andre af disse slags, for de kommer slet ikke derud hvor politiske sextrafikerede områder bevidst er placeret, da de er med i disse handlinger.

Så please….når i vil hjælpe børn ude i verden, så giv pengene til nogen som har direkte forbindelse til stederne eller har kontakt til forældrene. Ellers kommer pengene med garanti aldrig fremtil dem som har brug for dem.

Mit fødsesldagsønske i år er, at kunne samle penge sammen til en julegave til vores drenges børnehjem, som egentlig bare består af nogle høje vægge midt i et rimelig forladt område.

Vil du hjælpe med at give dem en gave de aldrig glemmer, så må i meget gerne hjælpe mig med denne indsamling. A little goes a long way.

ENGELSK VERSION:

3 years ago my friend Alice Vidali and I saved 2 little brothers aged 6 and 9 from being used as sex toys by insane adults. They have since lived in an orphanage called Nino de Mundos. The orphanage is an NGO which in the 3 years we have known them, has been going down and home a few times, as they exist solely due to sponsorships from private individuals. Nothing would be worse than this orphanage having to close. Here live approx. 16 boys who are all reasonably mentally injured. If they end up on the streets again, this is not good for anyone.

I even visited orphanages last year and can not put into words how wonderful it was to see our boys eat 3 great meals a day, sleep a bed, be protected behind walls and responsible adults. Seeing volunteers come and cut their hair, give them keopractic treatments, teach them self-defense, and so on and so forth.

If we are to save this world, it will not be with the help of all the major organizations such as UNICEF, SOS Children’s Villages, Amnesty, the Red Cross or others of this kind, because they do not get to where political sex trafficked areas are deliberately located, as they are involved in these actions.

So please …. when you want to help children around the world, give the money to someone who has a direct connection to the places or has contact with the parents. Otherwise, the money is guaranteed to never reach those who need it.

My birthday wish this year is to be able to raise money together for a Christmas present for our boys’ orphanage, which really just consists of some high walls in the middle of a reasonably deserted area.

If you want to help give them a gift they will never forget, then feel free to help me with this collection. A little goes a long way.

WE LOVE YOU ALL

HUGS

Alice Vidali & Anette Aurora