plastic i naturen – vi rydder op

 kr. 
Vælg betalingsmetode
Personlig Info

Kreditkort info
Dette er en sikker SSL-krypteret betaling
Terms

Du er ved at bidrage med: 100 kr. 

200 kr.  of 100.000 kr.  indsamlet

Målet er at indsamle midler til at dække udgifter forbundet med at rydde op i naturen. At samle affaldet op på stier, i parker lands kysten og generelt i naturen er forbundet med udgifter til transport af det opsamlede affald, forpjejning, arbejdstøj . plastic sække . arbejdshandsker og rengøring af køretøjer efter . Udover dette vil det kunne skabe øget interesse for opgaven hvis vi kunne uddele præmier til de mest ihærdige i form af en købmandskurv el lign og sakbe en ” hvem kan samle flest poser skrald/ plast i dag .

Foreningen er baseret på frivillighed, men dog skønner vi at indsatsen og dermed effekten vil forbedres hvis man kunne belønne med symbolske præmier/erkendtligheder

Del med dit sociale netværk!