Sammen får vi Tessa op og stå

Mange tak, vi har nået målet for indsamlingen!
100.500 Kr.- indsamlet af 100.000 kr.

100% funded

En fredag morgen i december, da Tessa var på vej til arbejde, blev hun påkørt frontalt. Den modkørende bilist svang direkte over i hendes vejbane, og Tessa pådrog sig meget hårde kvæstelser med flere åbne brud. Det endte med seks operationer, og én måneds indlæggelse på Rigshospitalet, hvor hun efter blev overflyttet til et plejehjem, da Tessa ikke havde mulighed for at klare sig selv pga. hendes kvæstelser.

Vi har henvendt os skriftligt til Ballerup Kommunes Socialudvalg, for at høre om andre muligheder, da vi ikke fandt plejehjemmet egnet til at håndtere en 26 årig med multitraume. Socialudvalget valgte dog ikke selv at svare på min henvendelse, men bad lederen af plejehjemmet indkalde os til møde. Hun var meget lydhør, men de havde ikke mulighed for at give Tessa det hun mangler – da det er kommunal genoptræning, hvor størstedelen er over 70 år.  Vi kan ikke sætte en finger på personalet på plejehjemmet, de er mægtig søde, men de har ikke de rette kompetencer. Det er ikke blot almindelig pleje Tessa har brug for. Tessa er gået i stykker både udenpå og indeni, så hun har brug for hjælp i en hel anden kaliber, end den plejehjemmet har mulighed for at tilbyde.

Vi har selv undersøgt mulighederne for Tessa. Der er flere gode steder, hvor de specifikt kun tager sig af ofre for trafikulykker. Der har de den rette hjælp, både fysisk og psykisk – men hvis kommunen ikke ønsker at hjælpe til økonomisk, er dette desværre brugerbetalt – hvilket langt fra er billigt. Tessa er sidenhen blevet fyret fra sit job. Så med prisen for et genoptræningsophold eller evt. privat fysioterapi + det høje ugentlige medicinforbrug, kunne vi godt bruge økonomisk støtte til dette. Vi har derfor valgt, at lave en indsamling som kan være med til at hjælpe Tessa på benene igen. MobilePay på 20746367 er også en mulighed. Alt er en hjælp<3