Sammen kan vi redde gangbroer og fugleskjul ved Store Høj Sø

Mange tak, vi har nået målet for indsamlingen!
70.750 Kr.- indsamlet af 70.000 kr.

100% funded

Vi samler ind til at genetablere de fantastiske fugleskjul og gangbroer ved Store Høj Sø i udkanten af Kalvebod Fælled på Amager. 

Det er et magisk sted, og man får fornemmelsen af at træde ind i en anden verden ved at bevæge sig rundt på gangbroerne. Anlægget er nu i så dårlig stand, at området er lukket, og alt skal fjernes seneres på året. Vi vil redde denne lille perle mellem tagrørene, så det kan nydes i mange år fremover.

Målet for indsamlingen er 70.000 kr. Vi søger også om 350.000 kr. fra Realdanias ‘Underværker’-kampagne, som vil give de 420.000 kr. der ifølge Naturstyrelsen er nødvendige for at genetablere anlægget ved Store Høj.

Vi har tidligere haft en dialog med Københavns Kommunen om Store Høj, men meldingen fra kommunen er at de ikke må bidrage økonomisk til anlæg ved statens områder.

Lad os stå sammen og redde gangbroerne og fugleskjulene ved Store Høj Sø, så de igen kan blive et samlingspunkt for liv, aktivitet, og fælleskab i lokalområdet.

Hvis det desværre ikke lykkes os at redde anlægget ved Store Høj, vil de indsamlede midler blive anvendt til at støtte naturoplevelser på Kalvebod Fælled omkring Store Høj Sø. F. eks. eventuelt et nyt gangbroprojekt.

Se vores drone-video af Store Høj Sø: link her (https://www.youtube.com/watch?v=7U5ckIsmBX4)

Læse artiklen om indsamlingen i Ekstra Bladet: link her (https://ekstrabladet.dk/nationen/alt-for-dyrt/8531077)

Læse artiklen om Store Høj i Ørestad Avis: link her (https://www.oravis.dk/index.php/orestad/6806-store-hoj-so-mister-gangbroer-og-fugleskjul)

Læse fondsansøgningen til Realdania ’Underværker’: link her (https://undervaerker.dk/udforsk-projekter/2021/fugleskjul-og-gangbroer-ved-store-hoj-so)

Indsamlingen er godkendt af Indsamlingsnævnet: link her (https://civilstyrelsen.dk/sagsomraader/indsamlingsnaevnet/godkendte-indsamlinger/2021/komite-genoprettelsen-af-fugleskjul-og-gangbroer-ved-store-hoej-soe-03391)

Foto: Andreas Kirkeskov