Tag over hovedet til virkelig trængt familie

Mange tak, vi har nået målet for indsamlingen!
35.350 Kr.- indsamlet af 35.000 kr.

100% funded

Anja Madsen og hendes familie (mand og 4 børn) har virkelig brug for hjælp! Deres ældste datter flytter i dag på hospice efter et kort, men intensivt forløb med kræft. Familien er i forvejen stærkt udfordret ift. deres 3 andre børn med diagnoser herunder epilepsi, ADHD og skizofreni.

Familiens økonomi er præget af et langt liv med alternative løsninger for at kunne være der mest og bedst omkring alle 4 børn.

Familien har et kolonihavehus, som  i mange år har stået med hul i taget og derfor har udviklet svamp. Af økonomiske årsager har familien brug for at kunne være i kolonihaven en stor del af året og var netop gået i gang med selv at reparere huset, da deres  ældste datter pludselig blev alvorlig syg. Siden da har det hele stået stille.

Om lidt får faderen ikke længere løn for at være omkring deres datter med skizofreni, da hun fylder 18 år. Det ændrer dog ikke ved datterens behov/udfordringer, og derfor bliver han nødt til fortsat at blive hjemme. Moderen arbejder som pædagog og kan ikke være hjemme (snart deres eneste indtægt).

Om kolonihavehuset:

Kolonihavehuset har hul i taget og nogle af ydervæggene er så medtaget af svamp, at en del af huset må skæres fra.

Faren har selv taget indmaden ud og håbet var, på baggrund af deres økonomi, at han selv kunne ordne det meste (har dog ikke prøvet det før). Siden deres ældste datter blev alvorligt syg, har der ikke været tid eller overskud til andet end at passe på familien.

Derfor indsamles der midler til at familien kan få lavet deres kolonihavehus. Familien vil også meget gerne modtage hjælp i form af materialer, hjælp til det håndværksmæssige eller hjælp til at projektlede istandsættelsen mm. Familien har ikke overskud til selv at stå for styring og planlægning.

Målet er nu blot at få lavet en vandtæt “firkant” med vægge uden svamp og vinduer der kan åbnes og lukkes.

Derfor håber vi at kunne indsamle mindst 50.000,- kr til istandsættelse af familiens kolonihavehus, så de kan få et sted at være.