Til hjemmesiden “Rekruttering af sygeplejersker og længere vikariater”

Mange tak, vi har nået målet for indsamlingen!
20.300 Kr.- indsamlet af 20.000 kr.

100% funded

Hermed indsamling til en hjemmeside/rekrutteringsplatform  for sygeplejersker.

Sundhedsvæsenet mangler som bekendt arbejdskraft. Tilslut dig gruppen, hvis du vil signalere at du står til rådighed, til at udbyde din arbejdskraft, til en mere rimelig grundløn.
Det kunne dreje sig om længere vikariater eller fastansættelse.

Forudsætningen for ansættelse via platformen er følgende lønvilkår:

Grundløn og pensionsbiddrag (svarende til folkeskolelærere) – se nedenfor.
Dertil tillæg for aften, nat, helligdage, samt individuelle tillæg for specialuddannelser, kvalifikations- og funktionstillæg jf. overenskomst.

Anciennitet
0-4 år: 32.000 kr.
4-8 år: 34.000 kr
8-12 år: 36.500 kr.
12 år plus inkl. fastholdelsestillæg:
37.600 kr.

Pension17, 3 %
Feriegodtgørelse 12,5 %

Ved ansættelse i 7 dage eller mere gælder barnets 1. sygedage mm. jf overenskomst.

Ved vikariater eller selvstændig virksomhed skal der til lægges 4,12 % til lønnen i lønsumsafgift.

Dette tiltag skal ses som en del af vores fælles kamp for en mere rimelig og tidssvarende grundløn til sygeplejersker.