Udredning- og behandling af immundefekt

Mange tak, vi har nået målet for indsamlingen!
18.130 Kr.- indsamlet af 18.000 kr.

100% funded

Indsamlingen går til dækning af omkostninger til udredning og behandling i Danmark og udlandet af Tine Nøjgaard Møller Pedersens immunsygdom, herunder Pentaglobin-behandling (IgM-beriget immunsubstitution) i Eckernförde, Tyskland, via immunolog Dr. Sebastian Irmer på klinikken Praxis für Allgemeine und Innere Medizin, pga. konstateret IgM immundefekt. Pentaglobin-behandling forefindes ikke i Danmark, men er velafprøvet standardbehandling i Tyskland med gode resultater.