Woodypark, Børn og unge i naturen

 kr. 
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.
Terms

Donation Total: 100 kr. 

0 kr.  of 500.000 kr.  raised

Vi søger midler til etablering af shelter landsby i Stilde plantage ved. Brørup.

Forestil dig tanken om et shelterhotel eller et hotelværelse bygget på toppen af skoven.
Vi har i vores familie en særlig plads i vores hjerte for de børn, der har det sværere end andre, eller af forskellige årsager
ikke har de samme muligheder. Vi har haft mobning så tæt ind på livet, at det stadig i dag har konsekvenser. Sensitive og
børn med handicap fylder også meget i vores liv. Vi mistede en kun 10 år gammel søn, der var svært handicappet, og hvis
hjerte ikke længere kunne stå for presset og måtte opgive kampen i 2018.
Derfor har vi i vores tanker omkring dette projekt, ud over naturen, også fokuseret på børn og unge med særlige behov.

Socialt arbejde

Fokus på udsatte børn og unge samt børn med
særlige behov og muligheder for børn fra mindre bemidlede familier.

I Woodypark som vi kalder stedet, vil vi arbejde med succes og oplevelser for den gruppe børn og unge. Vi vil arrangerer ture og ophold, hvor fokus er rettet mod at finde tillid, selvtillid og troen på at livet er et godt sted at være uanset de vilkår vi er tildelt.

Naturen giver så meget, ikke kun til denne gruppe børn og unge, men til alle mennesker. Derfor bruger vi skoven og naturen som redskab. Det kan være ro, fysisk aktivitet, det at skabe noget ud af naturens materialer, udfordringer til at arbejde med angst, samarbejde om at løse opgaver, kort sagt bruger vi skoven og naturen til at arbejde med alle de grundlæggende aspekter der ligger i det, at leve, opnå og opleve succes.

De midler vi søger vil gå til indkøb af materialer og etablering af bygninger ( Shelter, bålhytter m.m. ) samt udgifter i forbindelse med opstarts fasen. Status er at vi har indgået aftale med stedet omkring leje af stedet, så arbejdet er nu i gang med de sidste aftaler og selve forløbet med at indsamle den nødvendige kapital.