Indsamlingsloven

Hjem » Indsamlingsloven

Indsamlingsportalen Samlind.dk lukkes og slukkes 31.12.2022 og alle indsamlinger vil automatisk blive afsluttet 31.12.2022. 

Indsamlingsloven

Hjem » Indsamlingsloven

Indsamlingsportalen Samlind.dk lukkes og slukkes 31.12.2022 og alle indsamlinger vil automatisk blive afsluttet 31.12.2022. 

Indsamlingsloven2020-01-20T18:26:56+01:00

Indsamlingsloven

Enhver form for opfordring til at yde et bidrag til et allerede bestemt formål anses for en indsamling, heraf har indsamlingsloven til formål at sætte rammerne for dette. Du finder mere information om indsamlingsloven på retsinformations hjemmeside.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er indsamlingsnævnet?2019-12-25T23:05:08+01:00

Indsamlingsnævnet er en instans som blev etableret i forbindelse med oprettelsen af indsamlingsloven i 2014 og har til formål at varetage, håndhæve og kontrollere gældende love og regler der står beskrevet i indsamlingsloven.

Skal en indsamling godkendes/anmeldes?2021-09-22T08:42:53+02:00

Ja, i Danmark skal alle indsamlinger godkendes igennem Indsamlingsnævnet hvorefter du får en indsamlingstilladelse og kan starte din indsamling.

Hvad koster det at lave en indsamling?2021-09-22T08:42:47+02:00

Det er helt gratis at benytte vores hjemmeside til at lave en indsamling, du skal dog have en godkendt indsamlingstilladelse fra indsamlingsnævnet.

Du skal dog betale et fast beløb på mellem kr. 1.100,- til 50.500,- afhængig af hvilken type indsamling du vil lave. Er der tale om en ansøgning til en indsamling, er gebyret fra 2020 på kr. 1.100,-

Civilstyrelsen

Civilstyrelsen er et dansk styre som har til formål at varetager forskellige opgaver for staten, heriblandt Indsamlingsnævnet. Civilstyrelsen blev etableret den 15. oktober 2004 ved Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 11. oktober 2004. Udover at være det bestemmende styre for indsamlingsnævnet, så har civilstyrelsen også andre sagsområder de varetager, heriblandt:

  • Fonde
  • Fri proces
  • Retsinformation
  • Erstatningsnævnet
  • Retslægerådet
  • Rådet for offerfonden
  • Indsamlingsnævnet

Indsamlingsnævnet

Indsamlingsnævnet er et kollegialt forvaltningsorgan, som er oprettet af Folketinget med virkning fra den 1. juli 2014. Samtidig trådte den nye indsamlingslov og indsamlingsbekendtgørelse i kraft. Indsamlingsnævnets største og vigtigste opgave er at holde et overblik over de indsamlinger som bliver oprettet og fortaget i Danmark. Hos indsamlingsnævnet kan du finde infomation om godkendte indsamlinger der er givet, søge en indsamlingstilladelse samt læse de gældende love og regler omkring indsamlinger i Danmark.

Takster for anmeldelse, ansøgning og orientering af indsamlinger i Danmark

Betalingstaksterne fremgår af indsamlingslovens § 14, stk. 1. Beløbene reguleres årligt pr. 1. januar. Beløbet skal indbetales til Indsamlingsnævnets bankkonto. De bestemmelser der henvises til er indsamlingslovens bestemmelser.

Type indsamling 2019 2020 Ændring
Ansøgning om tilladelse til indsamling (§ 3, stk. 1) 1.100 kr. 1.100 kr. 0 kr.
Orientering fra ikke- anmeldelsespligtige/ansøgningspligtige organisationer (§ 4, stk. 1)- årligt gebyr 3.300 kr. 3.400 kr. + 100 kr.
Ansøgning – 3-årig – landsdækkende husindsamling (§ 5, stk. 3) 49.400 kr. 50.500 kr. + 1.100 kr.
Ansøgning – 3-årig – regional husindsamling (§ 5, stk.3) 24.700 kr. 25.300 kr. + 600 kr.
Ansøgning – enkeltstående husindsamling (§ 5, stk. 3) 16.500 kr. 16.800 kr. + 300 kr.
Ansøgning om landsdækkende gadeindsamling (§ 6, stk. 2) 6.600 kr. 6.700 kr. + 100 kr.
Ansøgning om regional gadeindsamling (§ 6, stk. 2) 3.300 kr. 3.400 kr. + 100 kr.
Go to Top