Indsamlingsnævnet

Hjem » Indsamlingsnævnet

Indsamlingsportalen Samlind.dk lukkes og slukkes 31.12.2022 og alle indsamlinger vil automatisk blive afsluttet 31.12.2022. 

Indsamlingsnævnet

Hjem » Indsamlingsnævnet

Indsamlingsportalen Samlind.dk lukkes og slukkes 31.12.2022 og alle indsamlinger vil automatisk blive afsluttet 31.12.2022. 

Indsamlingsnævnet2020-11-27T06:59:19+01:00

Indsamlingsnævnet

Indsamlingsnævnet er et kollegialt forvaltningsorgan, som er oprettet af Folketinget med virkning fra den 1. juli 2014. Samtidig trådte den nye indsamlingslov og indsamlingsbekendtgørelse i kraft. Indsamlingsnævnets største og vigtigste opgave er at holde et overblik over de indsamlinger som bliver oprettet og fortaget i Danmark.

Alle indsamlinger skal fra 01.02.2019 godkendes inden de kan påbegyndes. Det er naturligvis for at sikre sig mod hvidvask, men også for at sikre sig at pengene der nu bliver indsamlet, også går til det projekt eller den ide der er blevet samlet ind til. Hos os i Samlind er vi utrolig glade for der bliver taget hånd om hver eneste indsamling, og at hver eneste indsamling er lovlig, og følger god indsamlingsskik.

Indsamlingsnævnet er oprettet med virkning fra 1. juli 2014 med det formål at sikre større gennemsigtighed og åbenhed med indsamlinger, og sådan at reguleringen på indsamlingsområdet sker på en mere tidssvarende og smidig måde, som tager højde for den teknologiske udvikling.

Alle indsamlinger skal som udgangspunkt anmeldes til Indsamlingsnævnet. Visse organisationer er undtaget fra anmeldelsespligten og skal alene indsende orientering til nævnet. Hus- og gadeindsamling kræver særlig tilladelse fra Indsamlingsnævnet.

Civilstyrelsen

Indsamlingsnævnet er oprettet for at der kan holdes styr på alle påbegyndt og afsluttede indsamlinger, desværre er der stadig nogle indsamlinger som bliver oprettet uden godkendelse fra indsamlingsnævnet (dog ikke på vores side).

Indsamlinger som ikke er anmeldt inden de påbegyndes er ulovlige, og så fald kan personen der har startet indsamlingen blive politianmeldt. Derfor synes vi det er utrolig vigtigt man lige bruger de 2 min. det tager at udfylde linket inden man starter en indsamling hos os på Samlind.dk. Det er vigtigt at påpege at indsamlingsnævnet ikke er her for doners skyld, men for indsamlers skyld. Det er nemlig en ærgerlig sag hvis nu indsamler ikke har ret til de penge donerne har samlet sammen til det ønskede projekt – bare fordi der er en forglemmelse ved anmeldelse af indsamlingen. Hos os kan du ikke have en indsamling der kan modtage donationer hvis ikke indsamlingen er ansøgt hos indsamlingsnævnet.

Samlind gør alt hvad vi kan for at hjælpe med at huske jer på at anmelde jeres indsamling inden den påbegyndes, og vi tillader os også at sende nogle reminder mails så jeres indsamling kan blive aktiv og begynde at modtage donationer og nå indsamlingens mål så hurtigt som muligt. En indsamling er først en korrekt indsamling når ansøgningen til indsamlingsnævnet er godkendt af indsamlingsnævnet.

Ofte stillede spørgsmål

Hvem kan klage?2021-09-22T08:40:17+02:00
  • Bidragsydere.
  • Fysiske og juridiske personer, mod hvem en indsamling eller en hjælpeorganisations hvervnings markedsføring eller aktivitet har været rettet.
  • Andre, der har en retlig interesse i en klages behandling.

Det er ikke et krav, at man har rettet henvendelse til den indsamler/hjælpeorganisation, man ønsker at klage over, før man klager til Indsamlingsnævnet.

Hvad kan der klages over?2021-09-22T08:42:37+02:00

Indsamlingsnævnet kan behandle spørgsmål om, hvorvidt god indsamlingsskik er overtrådt. Dette gælder både i forhold til en indsamler og i forhold til en hjælpeorganisations hvervning af medlemmer. Indsamlingsloven giver ikke nogen beskrivelse af, hvad god indsamlingsskik er. I hver enkelt sag foretager Indsamlingsnævnet derfor et skøn med udgangspunkt i retningslinjerne for god indsamlingsskik.

Hvor lang tid tager det få en indsamlingstilladelse?2021-09-22T08:42:42+02:00

Det er forskelligt hvor langt tid det tager at få en godkendt indsamlingstilladelse fra indsamlingsnævnet, de arbejder efter tilstræbende sagsbehandlingstider. En ansøgning om indsamlingstilladelse indebærer:

  • Bekræftelse på anmeldelse og offentliggørelse på hjemmesiden
  • Behandling af ansøgning og offentliggørelse på hjemmesiden

Og har en tilstræbt sagsbehandlingtid på 14 dage.

Skal en indsamling godkendes/anmeldes?2021-09-22T08:42:53+02:00

Ja, i Danmark skal alle indsamlinger godkendes igennem Indsamlingsnævnet hvorefter du får en indsamlingstilladelse og kan starte din indsamling.

Hvad koster det at lave en indsamling?2021-09-22T08:42:47+02:00

Det er helt gratis at benytte vores hjemmeside til at lave en indsamling, du skal dog have en godkendt indsamlingstilladelse fra indsamlingsnævnet.

Du skal dog betale et fast beløb på mellem kr. 1.100,- til 50.500,- afhængig af hvilken type indsamling du vil lave. Er der tale om en ansøgning til en indsamling, er gebyret fra 2020 på kr. 1.100,-

Go to Top