Indsamlingsnævnet

Indsamlingsnævnet er et kollegialt forvaltningsorgan, som er oprettet af Folketinget med virkning fra den 1. juli 2014. Samtidig trådte den nye indsamlingslov og indsamlingsbekendtgørelse i kraft. Indsamlingsnævnets største og vigtigste opgave er at holde et overblik over de indsamlinger som bliver oprettet og fortaget i Danmark.

Alle indsamlinger skal fra 01.02.2019 godkendes inden de kan påbegyndes. Det er naturligvis for at sikre sig mod hvidvask, men også for at sikre sig at pengene der nu bliver indsamlet, også går til det projekt eller den ide der er blevet samlet ind til. Hos os i Samlind er vi utrolig glade for der bliver taget hånd om hver eneste indsamling, og at hver eneste indsamling er lovlig, og følger god indsamlingsskik.

Indsamlingsnævnet er oprettet for at der kan holdes styr på alle påbegyndt og afsluttede indsamlinger, desværre er der stadig nogle indsamlinger som bliver oprettet uden godkendelse fra indsamlingsnævnet (dog ikke på vores side).

Indsamlinger som ikke er anmeldt inden de påbegyndes er ulovlige, og så fald kan personen der har startet indsamlingen blive politianmeldt. Derfor synes vi det er utrolig vigtigt man lige bruger de 2 min. det tager at udfylde linket inden man starter en indsamling hos os på Samlind.dk. Det er vigtigt at påpege at indsamlingsnævnet ikke er her for doners skyld, men for indsamlers skyld. Det er nemlig en ærgerlig sag hvis nu indsamler ikke har ret til de penge donerne har samlet sammen til det ønskede projekt – bare fordi der er en forglemmelse ved anmeldelse af indsamlingen. Hos os kan du ikke have en indsamling der kan modtage donationer hvis ikke indsamlingen er ansøgt hos indsamlingsnævnet.

Samlind gør alt hvad vi kan for at hjælpe med at huske jer på at anmelde jeres indsamling inden den påbegyndes, og vi tillader os også at sende nogle reminder mails så jeres indsamling kan blive aktiv og begynde at modtage donationer og nå indsamlingens mål så hurtigt som muligt. En indsamling er først en korrekt indsamling når ansøgningen til indsamlingsnævnet er godkendt af indsamlingsnævnet.