Indsamlingsregnskab

Hjem » Indsamlingsnævnet » Indsamlingsregnskab

Indsamlingsportalen Samlind.dk lukkes og slukkes 31.12.2022 og alle indsamlinger vil automatisk blive afsluttet 31.12.2022. 

Indsamlingsregnskab

Hjem » Indsamlingsnævnet » Indsamlingsregnskab

Indsamlingsportalen Samlind.dk lukkes og slukkes 31.12.2022 og alle indsamlinger vil automatisk blive afsluttet 31.12.2022. 

Indsamlingsregnskab2020-01-25T08:46:23+01:00

Indsamlingsregnskab

Ofte stillede spørgsmål

Hvem kan klage?2021-09-22T08:40:17+02:00
  • Bidragsydere.
  • Fysiske og juridiske personer, mod hvem en indsamling eller en hjælpeorganisations hvervnings markedsføring eller aktivitet har været rettet.
  • Andre, der har en retlig interesse i en klages behandling.

Det er ikke et krav, at man har rettet henvendelse til den indsamler/hjælpeorganisation, man ønsker at klage over, før man klager til Indsamlingsnævnet.

Hvad kan der klages over?2021-09-22T08:42:37+02:00

Indsamlingsnævnet kan behandle spørgsmål om, hvorvidt god indsamlingsskik er overtrådt. Dette gælder både i forhold til en indsamler og i forhold til en hjælpeorganisations hvervning af medlemmer. Indsamlingsloven giver ikke nogen beskrivelse af, hvad god indsamlingsskik er. I hver enkelt sag foretager Indsamlingsnævnet derfor et skøn med udgangspunkt i retningslinjerne for god indsamlingsskik.

Hvor lang tid tager det få en indsamlingstilladelse?2021-09-22T08:42:42+02:00

Det er forskelligt hvor langt tid det tager at få en godkendt indsamlingstilladelse fra indsamlingsnævnet, de arbejder efter tilstræbende sagsbehandlingstider. En ansøgning om indsamlingstilladelse indebærer:

  • Bekræftelse på anmeldelse og offentliggørelse på hjemmesiden
  • Behandling af ansøgning og offentliggørelse på hjemmesiden

Og har en tilstræbt sagsbehandlingtid på 14 dage.

Skal en indsamling godkendes/anmeldes?2021-09-22T08:42:53+02:00

Ja, i Danmark skal alle indsamlinger godkendes igennem Indsamlingsnævnet hvorefter du får en indsamlingstilladelse og kan starte din indsamling.

Hvad koster det at lave en indsamling?2021-09-22T08:42:47+02:00

Det er helt gratis at benytte vores hjemmeside til at lave en indsamling, du skal dog have en godkendt indsamlingstilladelse fra indsamlingsnævnet.

Du skal dog betale et fast beløb på mellem kr. 1.100,- til 50.500,- afhængig af hvilken type indsamling du vil lave. Er der tale om en ansøgning til en indsamling, er gebyret fra 2020 på kr. 1.100,-

Fortegnelse over regnskaber

Indsamlingsnævnet fører en offentlig tilgængelig fortegnelse over:

  • anmeldte/tilladte indsamlinger og orienteringer
  • indsamlinger anmeldt før den 1. juli 2014
  • tilladte hus- og gadeindsamlinger

Indsamlingsnævnet har ført fortegnelserne siden den 1. juli 2014. Nævnet offentliggør derudover regnskaber/årsregnskaber for indsamlingerne. Indsamlingsnævnet offentliggør som udgangspunkt indsamlingsregnskaber på sin hjemmeside snarest muligt efter modtagelsen af regnskabet. Kun i særlige tilfælde vil et indsendt regnskab ikke umiddelbart blive offentliggjort – f.eks. hvis det indsendte regnskab alene består af kontoudskrifter. Indsamlingsnævnet fører risikobaseret tilsyn og kontrol med modtagne regnskaber. Regnskaber, der offentliggøres, er derfor ikke nødvendigvis gennemgået.

Go to Top