Nye takster for anmeldelse, ansøgning og orientering af indsamlinger

Nye takster for ansøgning og orientering af indsamlinger i 2020

Folketinget har ved indsamlingslovens § 14, stk. 1, bestemt, at der skal betales et beløb i forbindelse med anmeldelse, ansøgning og orientering til Indsamlingsnævnet. Derfor skal alle organisationer, foreninger, komiteer m.fl. i forbindelse med indsamlinger omfattet af loven betale et beløb.

Hvert år indkræver indsamlingsnævnet på vegne af civilstyrelsen og i henhold til indsamlingsloven, penge ind i form af et gebyr for anmeldelse, ansøgning og orientering af indsamlinger i Danmark. Dette blev indført 1. juli 2014 i henhold til indsamlingsloven som også står bag skabelsen af indsamlingsnævnet. I indsamlingsloven finder du også information om:

  • Anmeldelsespligt
  • Hus- og gadeindsamling samt kædebreve
  • God indsamlingsskik
  • Indsamlingsnævnet
  • Betaling og bemyndigelse

Alt dette og meget mere står indsamlingsnævnet for at opretholde, heriblandt gebyrer for anmeldelse, ansøgning og orientering af indsamlinger. Gebyret har ingenting med vores indsamlingsplatform at gøre, men er et gebyr der betales til indsamlingsnævnet og i sidste ende, havner hos den danske stat. Du kan komme udenom at søge indsamlingstilladelse og dermed undgå at betale gebyret såfremt du ikke er pålagt af følge de gældende love og regler beskrevet i indsamlingsloven.

§ 2. Loven gælder ikke for følgende: 1) Private indsamlinger, hvorved forstås indsamlinger, hvor opfordringen rettes til indsamlerens bekendte eller til personer, som har særlig tilknytning til indsamlingsformålet. 2) Indsamlinger af brugte ting af ringe værdi. 3) Indsamlinger, der udelukkende finder sted ved indendørs gudstjenester eller møder, og som forestås af vedkommende trossamfund eller mødearrangør. 4) Indsamlinger foretaget blandt juridiske personer. 5) Indsamlinger til støtte for politiske partier. 6) Almennyttige lotterier.

Retsinformations.dk

Hvad er betalingstakster for indsamlinger?

Indsamlingsnævnet som står for varetagelse af opgaver der høre med til opretholdelse af indsamlingsloven er blevet pålagt af denne at indkræve gebyrer for anmeldelse, ansøgning og orientering af indsamlinger i Danmark. Taksterne for disse gebyrer ændres årligt pr. 1 januar.

Takster for anmeldelse, ansøgning og orientering af indsamlinger i Danmark

Betalingstaksterne fremgår af indsamlingslovens § 14, stk. 1. Beløbene reguleres årligt pr. 1. januar. Beløbet skal indbetales til Indsamlingsnævnets bankkonto. De bestemmelser der henvises til er indsamlingslovens bestemmelser.

Type indsamling 2019 2020 Ændring
Ansøgning om tilladelse til indsamling (§ 3, stk. 1) 1.100 kr. 1.100 kr. 0 kr.
Orientering fra ikke- anmeldelsespligtige/ansøgningspligtige organisationer (§ 4, stk. 1)- årligt gebyr 3.300 kr. 3.400 kr. + 100 kr.
Ansøgning – 3-årig – landsdækkende husindsamling (§ 5, stk. 3) 49.400 kr. 50.500 kr. + 1.100 kr.
Ansøgning – 3-årig – regional husindsamling (§ 5, stk.3) 24.700 kr. 25.300 kr. + 600 kr.
Ansøgning – enkeltstående husindsamling (§ 5, stk. 3) 16.500 kr. 16.800 kr. + 300 kr.
Ansøgning om landsdækkende gadeindsamling (§ 6, stk. 2) 6.600 kr. 6.700 kr. + 100 kr.
Ansøgning om regional gadeindsamling (§ 6, stk. 2) 3.300 kr. 3.400 kr. + 100 kr.

Gode nyheder for brugere af Samlind

Som det kan ses i tabellen foroven, kommer der stigninger på alle takster med undtagelse af Ansøgning om tilladelse, hvilket er den type indsamlingstilladelse som brugerne af vores indsamlingsportal skal benytte for at have en godkendt og lovlig indsamling. Dette betyder at du forsat kan ansøge om en indsamlingstilladelse for kr. 1.100,- præcis som i hele 2019. Hvis du har problemer med regnskabet til din indsamling kan du finde et gratis regnskabsprogram online som kan hjælpe dig med alt økonomi vedrørende indsamlinger.