Betingelser

Samlind.dk fungerer som en indsamlingsplatform, hvor man kan oprette en indsamling til et privat velgørende formål eller til en forening/sportsklub. En privat indsamling fra en privat person som starter denne indsamling på samlind.dk accepterer nedenstående donationsbetingelser og alm. betingelser lavet af Samlind ApS. Vi anbefaler alle, der benytter sig af hjemmesiden samlind.dk, at læse nedenstående grundigt.

1. Indsamling:

samlind.dk kan man samle ind til et velgørende formål efter eget valg. Det er derfor indsamler selv som bestemmer, hvad indsamlingen, af det valgte, skal kaldes, hvor meget der ønskes samlet ind, samt hvor længe indsamlingen skal vare. Når først indsamlingen er startet kan hverken bruger eller Samlind ApS ændre hvilket formål indsamlingen skal gå til, dog kan Samlind ApS til enhver tid afbryde/annullere indsamlingen, hvis ikke indsamlingen er oprettet i god tro, og går til velgørende formål eller er i strid med indsamlingsloven.

Samlind ApS følger indsamlingsloven, og Indsamlingsnævnets regler, og opfordrer derfor alle der laver en indsamling på samlind.dk til at læse og forstå indsamlingsnævnets rådgivning og regler, samt hvad god indsamlingsskik er. Læs mere her: http://www.indsamlingsnaevnet.dk/da/Lovgivning.aspx – Samlind ApS kan ikke besvare på spørgsmål eller rådgive ang. indsamlingsloven, så vi anbefaler man kontakter indsamlingsnævnet hvad angår spørgsmål eller enhver tvivl ang. indsamlingsregler eller god indsamlingsskik.

VIGTIGT:

Inden enhver indsamling er lovpligtig, skal indsamlingen godkendes af indsamlingsnævnet ifølge lovgivningen af de nye regler pr. 01/02/2019 – som lyder at enhver indsamling skal anmeldes og godkendes inden indsamlingen kan startes på en indsamlingsplatform – som i dette tilfælde er samlind.dk. Samlind ApS hjælper med link til oprettelse af ansøgningen omkring en nystartet indsamling nedenunder. Man kan godt starte indsamlingen på samlind.dk – da det er op til den enkelte at lave en ansøgning via indsamlingsnævnets hjemmeside. Vi godkender dog ikke betalinger eller udbetalinger af indsamlingen før indsamlingen findes under listen for godkendte indsamlinger via indsamlingsnævnets hjemmeside.

Samlind ApS står ikke til ansvar for at der oprettes en ansøgning til indsamlingsnævnet. Ved godkendelse af vores handelsbetingelser, acceptere man også at man skal anmelde enhver indsamling via indsamlingsnævnets hjemmeside før at en indsamling er lovpligtigt i henhold til de nye regler pr. 01/02/2019.

Link til ansøgning om godkendt indsamling:  http://www.indsamlingsnaevnet.dk/~/media/_raw_indsam/Blanketter/Ansoegningsblanket_17012019ashx.ashx

Link til nye regler pr. 01/02/2019: http://www.indsamlingsnaevnet.dk/da/GlobalMenu/Nyheder/Nyhedsarkiv/2019/30_01_2019.aspx

Vejledning ang., ansøgning og indsendelse af indsamlingsnævnets blanketter:  http://www.indsamlingsnaevnet.dk/da/Blanketter_og_gebyrer/Oversigt_over_blanketter.aspx

2. Donation:

Som donor, til en indsamling via samlind.dk, kan man vælge at vise sin identitet, eller donere anonymt. Man bestemmer selv hvor mange indsamlinger man donerer til, og hvilke beløb man donerer til den valgte indsamling. Det er muligt at fortryde sin donation, kontakt her Samlind ApS kundeservice på chat eller info@samlind.dk, dog skal fortrydelsen ske senest 5 dage efter indbetalingen. Sker det efter 5 dage, kontakt Samlind ApS kundeservice.

3. Betaling/kortgebyr samt sikkerhed vedr. donation:

Det er muligt at betale med alle betalingskort på samlind.dk – Visa, Dankort, Mastercard. – Hvis dit kort ikke accepteres, kontakt venligst kundeservice via chat eller info@samlind.dk. Samlind ApS benytter Stripe som betalingsservice, som er en af de hurtigstvoksende online betalingsmuligheder, og når betalingen er overført via samlind.dk er alt persondata, kortdata og kommunikation vedr. betaling og penge krypteret. Vi tager ingen kortgebyr ved betalinger, da dette er inkl. i vores indsamlingsgebyr. Udbetalling af det indsamlede til bankkonto forventes inden for 5-7 hverdage.

4. Ansvar:

Samlind ApS fralægger sig alt ansvar hvad angår betalinger foretaget af doner. Der bliver overvåget hver eneste indsamling i henhold til hvidvaskningsloven, samt screenet betalinger, så pengene ikke ender i hænder som ikke er godkendt af Samlind ApS.

Samlind.dk har ikke mulighed for at bekræfte eller afkræfte anvendelsen af det donerede beløb, eller hvad det donerede beløb går til, dog skal oplysningerne indtastes til indsamlingsnævnet efter endt indsamling. En privat donor bør derfor kun støtte en indsamling som doner har kendskab og/eller har tillid til. Samlind er ikke ansvarlig for tab eller uenigheder der har måtte opstå mellem donorer og indsamler, og står derfor ikke til ansvar for, hvad det indsamlede beløb bruges til.

Samlind.dk fungerer som en serviceydelse, hvoraf Samlind ApS ikke kan stilles til ansvar for nogen oplysninger, udtalelser, sprogbrug eller falske oplysninger lavet, skrevet eller oprettet af indsamler eller donor.

5. Servicegebyr:

Samlind ApS tager et servicegebyr af det færdigtindsamlede beløb efter hver endt indsamling, som ligger på 5,75% + dankortgebyr på 3,75% af det samlede beløb. Servicegebyret vil blive brugt til betaling af hjemmeside, opdatering af hjemmeside, markedsføring, bidrag til nonprofitorganisationer, kundeservice samt vedligeholdelse af hjemmesiden.

En udbetaling til enhver bankkonto trækker Samlind ApS følgende beløb fra det indsamlede beløb, til revisor samt screeningsarbejde af hver indbetaling til indsamlingen i henhold til hvidvaskningsloven. Dette gebyr træder dog først i kraft ved indsamlinger over 1.000 kr.

Følgende trækkes fra det samlede udbetalingsbeløb til revisor og screeningsarbejde:

1.000-5.000 kr = 375 kr.

5.000-10.000 kr = 995 kr.

10.000-25.000 kr = 1995 kr.

25.000-100.000 kr = 3995 kr.

100.000-500.000 kr = 5995 kr.

500.000 > = 7995 kr.

6. Tilbagebetalingspolitik:

Alle donationer fortaget via samlind.dk er endelige, med mindre donationen er fortaget uden samtykke af ejer af betalingsmetoden, f.eks. falsk brug af betalingskort samt misbrug af enhver overførsel. Kontakt herom info@samlind.dk.

7. Lovgivning:

Ved brug af samlind.dk accepterer alle brugere lovgivning for indsamling oprettet af Indsamlingsnævnet. Enhver tvivl omkring lovgivning skal rettes til Indsamlingsnævnet, og som bruger af samlind.dk, accepterer man samtidig at enhver sletning af indsamlingen kan fortages, hvis samlind.dk vurderer at der er oprettet en indsamling til ulovlige formål, lovovertrædelser samt forbrydelser heraf. Samtidig SKAL alle indsamlinger modtaget af indsamler meldes til Indsamlingsnævnet via Indsamlingsnævnets hjemmeside både før og efter endt indsamling.

8. Copyright og varemærke:

Alt tekst, billeder, logo samt domæne samlind.dk er ejet og skrevet af Samlind ApS og må ikke kopieres, benyttes eller bruges af andre uden skriftligt samtykke fra Samlind ApS. Alle billeder der bruges til indsamlinger på platformen samlind.dk, giver du samlind.dk brugsretten til at vise, men ophavretten vil altid være indsamler selv – så husk kun at brug egne billeder, medmindre indsamler har fået lov at bruge et offentlig billede. Samlind.dk eller samlind ApS vil ikke kunne hjælpe med at bryde ophavsretten af billeder, tekst mm., på indsamlers side. Indsamleren der opretter en indsamling, skal selv stå til ansvar for ophavsretten og copyright af billeder + tekst på egen indsamling.

9. Ændring af vilkår og betingelser:

Samlind ApS forbeholder sig ret til enhver tid at ændre betingelser eller vilkår, og disse ændringer vil træde i kræft med øjeblikkelig virkning. Som bruger af samlind.dk er det eget ansvar at bekendtgøre sig med rettelser eller nye bestemmelser ved brug af samlind.dk. Datoen for rettelser vil altid være noteret øverst på denne side så brugeren kan følge med i, hvornår sidst nye rettelser har fundet sted.

Private indsamlingsbetingelser ender her.

Version: 19-02-2020