Lov om indsamlinger

Den lovmæssige konstruktion:

Indsamlingsloven

Indsamlingsloven trådte i kraft den 27. maj 2014, du finder denne på retsinformations hjemmeside

Civilstyrelsen

Civilstyrelsen er etableret den 15. oktober 2004 ved Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 11. oktober 2004.

Retsinformation varetager de redaktionelle opgaver i forbindelse med udgivelse af Lovtidende og er ansvarlig for udgivelsen af Statstidende. Kontoret er endvidere ansvarlig for drift og udvikling af Retsinformations brugersystem og datafangstsystem (Lex Dania klient).

Indsamlingsnævnet

Indsamlingsnævnets sekretariat hører til Civilstyrelsen. Indsamlingsnævnet sikrer større gennemsigtighed og åbenhed med indsamlinger, på en sådan måde at reguleringen på indsamlingsområdet sker på en mere tidssvarende og smidig måde, som tager højde for den teknologiske udvikling.

Indsamlingsnævnet er et kollegialt forvaltningsorgan, som er oprettet af Folketinget med virkning fra den 1. juli 2014. Samtidig trådte den nye indsamlingslov og indsamlingsbekendtgørelse i kraft. I den forbindelse overtog Indsamlingsnævnet alle sager vedrørende indsamlinger fra politiet. Indsamlingsnævnet fører tilsyn med, at indsamlinger foretages i overensstemmelse med indsamlingsloven. Indsamlingsnævnet fører herudover en offentlig tilgængelig liste over indsamlinger og regnskaber på nævnets hjemmeside. Indsamlingsnævnet træffer endvidere afgørelse i sager om ansøgning om tilladelse til foretagelse af hus- og gadeindsamlinger, samt tilladelse til at anvende indsamlede midler til andre formål end oplyst ved anmeldelsen/ansøgningen. Indsamlingsnævnet behandler herudover klager over indsamlingsorganisationernes overtrædelse af god indsamlingsskik.

FAQ

Forklaring på sprog:

Du/dig = Indsamler/donor
Vi = Samlind ApS

____________________

Kan man samle ind til lige, hvad man vil?

Ja, det kan man. Samlind ApS tjekker dog alle indsamlinger, så hvis vi ser indsamlinger som ikke burde godkendes eller ikke følger god indsamlingsskik, så bliver personen der har startet indsamlingen kontaktet med henblik på sletning af indsamlingen. Indsamlingsnævnet kan også alene afvise en indsamling hvis ikke de kan godkende den Hvor længe varer en indsamling?

Det er op til dig. Som indsamler bestemmer man selv indsamlingens varighed – dog max. 100 dage. Må jeg reklamere med min indsamling?

Ja, det må du gerne, du må reklamere alt, det du vil, hvor du vil – jo flere der kender til din indsamling, jo flere donorer modtager du. Skal man oprette profil for at starte en indsamling?

Ja, det skal man. Vi skal vide at indsamlingen, der er startet, er en seriøs indsamling, og at det indsamlede beløb går til den rigtige. Man opretter automatisk en profil ved oprettelse af en indsamling. Skal man opgive personlige oplysninger ved oprettelse af indsamling?

Ja det skal du, og da vi også følger Persondataloven, bliver vi nødt til at have oplysninger ved oprettelsen på dig, og det indsamlingen går til. Skal man oprette en profil for at lave en donation til en indsamling?

Nej, det behøver du ikke. Du kan vælge at skrive dit navn, eller være anonym ved donation samt tilføje en mail-adresse, hvis du ønsker en kvittering. Går det indsamlede beløb ind på indsamlers konto efter indsamlingen er slut?

Ja, indsamlingen går ind på det kontonummer og registreringsnummer, som bliver noteret ved en startet indsamling. Der kan dog gå op til 10 arbejdsdage, men der kommer en kvittering på endt indsamling samt overførsel. Får man en kvittering ved donation?

Ja, du får en kvittering på mail, hvis du ønsker det.